За Фондация ИДЕА

Съвременната икономика е все по-силно обвързана с обработката на големи масиви от данни и внедряването на автоматизирани средства за взимане на решения. Ефектът от тези иновации върху обществата, бизнесите и отделните човешки животи е огромен.

Института за етика и аналитика на данните (ИДЕА) има за цел да проучва и оценява най-чувствителните въпроси при обработката на данните – обезпечаване на високо ниво на информационна сигурност, неприкосновеност на индивида и използване на изкуствен интелект, което да не е просто ефективно, но и етично.

ИДЕА е и платформа, която да обединява експерти в областта на науката за данните, информационната сигурност, правото и етиката със заинтересованите страни в процеса на обработка – всички ние.

ИДЕА е и общност на ценностите, споделени от всички членове на нашата мрежа:

  • Законосъобразна обработка на данните с помощта на съвременни процеси и технологии
  • Внимателна и етична обработка на личните данни
  • Търсене на баланс между индивидуалните потребности и нуждите на бизнеса
  • Устойчиво икономическо развитие чрез разработка на етични ИТ продукти

Ако имате интерес към нашата работа или искате да си партнираме, не се колебайте да ни пишете на contact [at] mydataethics.com или с помощта на контактната форма.

Абонирайте се за нашия бюлетин

   Съгласен съм Фондация IDEA да използва данните ми, за да ми изпраща информативни материали, съобразно нейната Декларация за поверителност   

Смяна на езика