Мисия

За нас

Фондация “Институт за етика и аналитика на данните” или “Institute for data ethics and analytics” (IDEA) е неправителствена организация учредена през 2019-та година със седалище в гр. София, България. Фондацията е първата по рода си в България общност и тинк-танк, която промотира и отстоява едно по-хуманно развитие на технологиите.

Нашата Мисия

Нашата мисия е да разпространяваме и защитаваме налагането на антропоцентрични ценности в съвременните информационни технологии. Да проучваме, разработваме и предлагаме полезни практики свързани със защитата, сигурността и етиката на данните. Ние събираме и развиваме наличното познание като използваме модерни интердисциплинарни техники на работа и се стремим към интеграция на технологични, правни и бизнес подходи.

Фондация IDEA, също така, създава общност от експерти от различни домейни на науката и практиката, които споделят визията и ценностите й. Работим с бизнеса, органи на властта, образователни и други институции с цел подпомагане с конкретни решения и политики на усилията по превръщане на Европа и България в глобален лидер в производството на хуманни и етични технологии.

Нашата Визия

Ние от Фондация “IDEA” осъзнаваме сериозността на технически предизвикателства, пред които човечеството днес е изправено. Даваме си сметка и за страховете, породени от някои мрачни сценарии, които са съвсем реална възможност за обществена развръзка в по-близко и по-далечно бъдеще. Вярваме обаче, че има и друг сюжет за развитие, освен технологичната анти-утопия, която мрачно ни се представя като “неминуемата съдба на човечеството”.

Технологията не е детерминистична и е ценностно неутрална. Което означава, че може да бъде използвана, както за доброто на човечеството, така и за неговото унищожаване. Ние сме убедени, че Човекът може и трябва да бъде поставен в центъра на бъдещото технологично развитие. Това означава съобразяване на всяко нововъведение с ефектите, които то би могло да има върху обществото, това също означава и засилена отговорност на създателите на всяка технология за последиците от нейното прилагане.

Ние предвиждаме един свят, в който машина и човек “съжителстват” заедно, но в който силициевият организъм е ясно подчинен на благото и волята на своя биологичен творец. Тази визия е напълно възможна, стига да бъде въведена подходящата обществена организация.

Нашите цели

Нашата мисия в числа

Потребителите разбират, че споделянето на личните им данни води до по-добри, по-персонализирани за техните нужди предложния, но, в същото време, очакват по-добро управление на данните си.

В зората на данните като разменна единица на стойност, рисковете за неприкосновеността надхвърлят ентусизама на широката общественост: докладите сочат, че 90% от организациите са станали жертва на пробив на сигурността, а 58% тях са били критични пробиви.

Темпът на растеж на инциденти със сигурността от 2009 насам е впечатляващ – 68% на годишна база; само през 2014, изгубените или откраднати записи се оценяват на повече от един милиард.  Още през 2016 вече се наблюдават отделни пробиви, сами засягащи над 1 милиард записа.

76%от дигиталните потебители по света смятат, че неприкосновеността е проблем
70%от дигиталните потребители искат данните им да бъдат контролирани по-добре
54%са готови да споделят още данни, ако получат по-добро обслужване
68%е годишният растеж на инциденти, свързани с инфромационна сигурност от 2009

Истории за нехание

Изготвихме кратък списък с най-големите пробиви на сигурността – и скандали, свързани със сигуурността на данни – в последните 5 години. Както ще се убдеите, честотата им нараства с високи темпове.

Декември2018

Биографиите на 202 милиона души стават публични

База данни, изоставена без изискване за автентикация на достъпа позволила изтичането на данни за над 200 милиона безработни жители на Китай.

Ноември2018

Мариот разкрива данни за 500 милиона свои гости

Историите на пътуванията и номерата на паспортите на част от гостите също са били откраднати.

Октомври2018

WordPress допуска индексирането на 75 милиона пароли

WordPress не реагирали на сигнал за пробив в продължение на повече от година, което довело до индексирането на паролите от Google bot.

Септември2018

Фейсбук признава за пробив на 30 милиона чувствителни записа

В случая на 14 милиона жертви, хакерите са получили достъп до разнообразие от данни като локация, данни за контакт, семеен статус и скорошни търсения.

Ноември2018

Мариот разкрива данни за 500 милиона гости

Историята на пътуванията и номерата на паспортите на част от гостите също са били откраднати.

Юни2018

Грешка В Google Firebase позволява изтичането на 100 милиона записа

Изтеклите данни съдържат над 4 милона чувствителни здравни записа и 25 милиона GPS локации.

Март2018

Данните на 50 милиона потребители на Фейсбук са събрани

Компанията занимаваща се с анализ на данните за Доналд Тръмп и Brexit кампанията злоумишлено събрала данни за милиони американски потребители.

Май-Юли2017

Equifax разкрива чувствителни данни за 143 милиона души

Достъпени са били имена, ЕГН, рождени дати, адреси, регистрационни номера и номера на кредитни карти.

Юни2016

Френската полиция е засеганата от пробив на сигурността

Личните данни на 112 хиляди френски полицаи са били качени в Google Drive при пробив едва две седмици след убийството на двама полицаи в дома им.

Април2016

Пробив на данните на 55 милиона гласоподаватели

Голям брой идентифицираща информация (PII) - включително паспортна информация и отпечатъци - са станали публично достояние.

Имате нужда от консултация, свързана с информационна сигурностнеприкосновеност на даннитеPrivacy By Designзаконосъобразност на практиките за сигурност?

Дискусия

Фондация IDEA е на първо място платформа за дискусия по всички теми, свъзани с неприкосновеността на данни

Оценка на риска

Идентификация, оценка, проследяване, стратегия и митигиране на рискове, свързани с обработка на данни

Законосъобразност

GDPR, CCPA, ePrivacy
Законосъобразност, свързана с Единния пазар или конкуренцията

Консултантски услуги

Стратегия за обработка на данни, консултации по дигитална трансформация и етични процеси

Смяна на езика