Антон Герунов

Антон Герунов е експерт в областта на анализа на данни, защитата на личните данни, управление на риска и бизнес моделиране. Има над 10 години опит в частния и публичния сектор.

Работил е като бизнес консултант и ръководител проекти за международни компании в Холандия, Англия, САЩ и Саудитска Арабия. Бил е съветник в Министерския съвет и е ръководител планирането и изпълнението на проекти и програми в сферата на електронното управление. Участвал е в изготвянето на законодателни промени в Закона за електронното управление, Закона за електронната идентификация и Закона за достъп до обществена информация. Ръководител е на националната инициатива за Отворени данни за периода 2014-2017 г.

Антон Герунов има защитен докторат и е доцент по управление на риска в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на над 30 статии в международни и национални научни издания, три монографии и редица доклади на конференции в областта на моделирането и анализа. В момента е оперативен директор на ЛогСентинел – иновативна ИТ компания в областта на информационната сигурност, използваща блокчейн технологии.

Смяна на езика