Генади Генчев

Генади Генчев е адвокат и счетоводител от София. Учредител и съдружник в Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски” – София, Maгистър по счетоводство и контрол от Икономически университет Варна и Магистър по Енергийно право – Technische Universität Berlin, Германия.

Смяна на езика