Димо Господинов

Димо Господинов е адвокат в София, основател и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ (GGlaw).

Сертифициран експерт по защита на данните в ЕС (CIPP/E) и управление на системи за защита на данните (CIPM) към Международната асоциация на професионалистите в областта на личните данни (IAPP). Специалист по електронни доказателства и колективни искове в гражданския процес.

Близо 10 години работи в сферата на процесуалното представителство и консултации за бизнеса във връзка с корпоративно, интелектуално и потребителско право, както и защитата на данните и информационната сигурност. Член на Управителния съвет на „Институт за етика и аналитика на данните“.

Смяна на езика