Михаил Янчев

След като завършва икономика и иконометрия в Ню Йорк, Михаил стартира кариерата си в банковия сектор.

Там той има опит в моделирането с цел предвиждания и статистическия анализ от повече от 6 години.

Впоследствие, Михаил се насочва към IT сектора в търсене на задълбочаване на техническата експертиза. Като член на екип, той е участвал в разработването на иновативен продукт в областта на туризма за китайското правителство.

В последната година, Михаил се занимава с консултантска дейност в областта на анализа на данни и се готви да започне своя докторат.

 

Смяна на езика